Reestdal Revalidatie bereidt zich voor op ingebruikname

Op 14 en 15 maart is het zover. Dan verhuizen de cliënten die nu revalideren in Reggersoord te Meppel en Zonnekamp te Steenwijk naar Reestdal Revalidatie, het nieuwe revalidatiecentrum van Noorderboog.

Voor de ingebruikname moet er nog veel gebeuren. Dagelijks is het een komen en gaan van leveranciers, werklieden en medewerkers van Noorderboog. Nu worden de restpunten uit de bouw afgerond en worden inkopen afgeleverd. Het gebouw wordt ingericht, aangekleed en medewerkers leren het gebouw kennen door training en scholing.

Proefdraaien
Begin februari mocht iedereen die straks in het gebouw komt te werken een dagje proefdraaien. In groepjes maakten de medewerkers zich het gebouw eigen. Met de toegangspas in de aanslag struinden ze nieuwsgierig door de gangen en trokken ze alle deuren open. Overal in het gebouw zie je gedurende de proefdraaidag medewerkers die in groepjes hun werkprocessen bespreken. Ze kijken of er nog bijgestuurd moet worden. Alles is erop gericht dat de cliënt straks de behandeling krijgt, die hij nodig heeft. Ook kregen zij instructies hoe te handelen bij brand en calamiteiten.

Slimme zorgtechnologie
Een medewerker van Cinnovate gaf uitleg over de slimme zorgtechnologie, die in het gebouw aanwezig is. De medewerkers in Reestdal Revalidatie dragen straks een smartphone bij zich. Hierop komen de meldingen van de cliënten binnen. Via de smartphone kan de zorgmedewerker communiceren met de cliënt. Tijdens het proefdraaien werden alarmoproepen in scène gezet en daagde de workshopleider de medewerkers uit om goed hierop te reageren. De zorg kan een melding binnen krijgen van een cliënt die de alarmering doet, waarbij ook een locatieaanduiding binnen komt. Het voordeel hiervan is dat de zorgmedewerker snel ziet waar iemand zich bevindt.

Cliënten hebben binnen Reestdal Revalidatie volledige bewegingsvrijheid en dit verhoogt het gevoel van veiligheid. Bij elk bed hangt een tablet aan de muur. Met de tablet kan de cliënt een spreekluisterverbinding met de zorg tot stand brengen. De zorg hoeft bij alarmering niet eerst lange afstanden over de gang te lopen maar kan via de smartphone kijken wat er aan de hand is en contact leggen met de cliënt en zo nodig actie ondernemen. Ook kan de cliënt via de tablet tv kijken, internetten of een instructiefilmpje bekijken.

Manager Madelon Baan: “Ondanks dat er nog veel moet gebeuren, lopen we goed op schema. Het wordt een prachtig gebouw en iedereen heeft veel zin om straks in het nieuwe revalidatiecentrum aan de slag te gaan.”