Gemeente

Raadsvergadering

Donderdag 27 oktober 2022, 19:30 uur stadhuis (raadzaal)
Agendapunten
• Bekrachtiging geheimhouding – Impactanalyse GKB
• Wijziging beleid eenmalige energietoeslag lage inkomens 2022
• Riolering en Water Programma 2023-2028
• Wijziging verordening havengelden
• Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Promes
• Beeldkwaliteitsplan Parkwonen 3/4/5 (De Tuinkamer, Nieuwveense Landen)
• Bestemmingsplan Meppel – Oosterboer – herziening Oosterboerweg 2a

Inspreken?
U kunt tijdens de raadsvergadering uw mening geven over een geagendeerd onderwerp. Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid? Meld dit aan de raadsgriffie uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering via e-mail griffie@meppel.nl of telefonisch via 14 0522.

Tekst Gemeente Meppel/ foto RTV Meppel