Gemeente

Raadsvergadering

Donderdag 29 september 2022, 19:30 uur
Stadhuis (raadzaal)
Agendapunten
• Verordening nadeelcompensatie
• Aanwijzingen accountantscontrole 2022
• Motie vreemd aan de orde: Opvang vluchtelingen in Meppel

Inspreken?
U kunt tijdens de raadsvergadering uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Meld u aan via de raadsgriffie uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering. Dit kan via de e-mail griffie@meppel.nl of telefonisch via 14 0522.