Gemeente

Raadsvergadering

Donderdag 25 april, 19.30 uur in het stadhuis.
Agendapunten

  • Rekenkameronderzoek – Meppel CO2-neutraal
  • Vernieuwing indeling begroting
  • Uitbreiding formatie griffie
  • Verordening Rechtspositie raads- en commissieleden 2024
  • Wijzigingsverordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning en vaststelling bijdragen fractieondersteuning 2023
  • Voorbereidingskrediet Transformatiegebied Noordpoort
  • Ongewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel – Buitengebied, herziening Zegelhorstweg 4’
  • Verordening Adviesraad Sociaal Domein Meppel 2024

Wij nodigen u van harte uit om de raadsvergadering bij te wonen. De vergadering begint om 19.30 uur in de raadzaal. De raadsvergadering is ook live te volgen via: www.gemeenteraadmeppel.nl

Tekst Gemeente Meppel/foto RTV Meppel