Gemeente

Raadsvergadering

Donderdag 28 maart, 19.30 uur in het stadhuis.

Agendapunten

– Toelating raadslid F. Dohle

– Lokale Adaptatie Strategie

– Procedure klacht behandelen gemeente Meppel

– Wijziging tekst gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe

– Bestemmingsplan ‘Meppel – Buitengebied, herziening Schiphorsterweg 5-7’

– Wijziging van de Verordening voor de behandeling van bezwaarschriften

– Kaderbrieven gemeenschappelijke regelingen 2024

– Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Drenthe

Wij nodigen u van harte uit om de raadsvergadering bij te wonen. De vergadering begint om 19.30 uur in de raadzaal. De raadsvergadering is ook live te volgen via: www.gemeenteraadmeppel.nl

Tekst Gemeente Meppel/foto RTV Meppel