Gemeente

Raadsvergadering

Donderdag 29 februari, 19.30 uur in het stadhuis.

Agendapunten

• Initiatiefvoorstel – Jongerenraad gemeente Meppel

• Verklaring van geen bedenkingen Omgevingsvergunning Steenwijkerstraatweg 81

• Verhoging krediet afwaardering Steenwijkerstraatweg

• Voetgangersoversteek Paradijssluis

• Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (VRD)

• Aanwijzen accountant boekjaren 2024-2027

Raadsvergadering bijwonen? Wij nodigen u van harte uit om de raadsvergadering bij te wonen. De vergadering begint om 19.30 uur in de raadzaal. De raadsvergadering is ook live te volgen via: www.gemeenteraadmeppel.nl

Tekst Gemeente Meppel/foto RTV Meppel