Gemeente

Raadsvergadering

Donderdag 26 januari 2023,
19:30 uur stadhuis (raadzaal)
Agendapunten
• Stemming aangehouden moties raadsvergadering 22 december 2022
• Strategische aankoop agrarisch perceel
• Crisis- en herstelwet (Chw) Bestemmingsplan ‘Meppel – Hoogeveenseweg 38 e.o.’
• Budgetoverheveling 2022
Inspreken?
U kunt tijdens de raadsvergadering uw mening geven over een geagendeerd onderwerp. Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid? Meld u dan aan via de raadsgriffie uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering. Dit kan via de e-mail griffie@meppel.nl of telefonisch via 14 0522.

Gem. Meppel/foto RTV Meppel