Gemeente

Raadscommissie

Donderdag 16 juni 2022, 19:30 uur, stadhuis (raadzaal)
Agendapunten
• Beeldkwaliteitsplan ‘Centrumwonen 4, Nieuwveense Landen’
• Vaststelling bestemmingsplan ‘Nijeveen-de Hulsen’
• Verzameladvies ontwikkeling Gemeenschappelijke Regelingen 2023
• Bestuursrapportage 2022

Inspreken?
U kunt tijdens de raadscommissie uw mening geven over een (niet-)geagendeerd onderwerp. Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid? Meld u dan aan via de raadsgriffie uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering. Dit kan via de e-mail griffie@meppel.nl of telefonisch via 14 0522.