Gemeente

Raadscommissie en Informatieplein

Donderdag 16 maart 2023, 19:30 uur Stadhuis (raadzaal)
Agendapunten
• Rekenkameronderzoek ‘Burgerparticipatie in de gemeente Meppel’
• Definitief ontwerp Bleekerseiland
• Ontwerp herziene begroting 2023 Reestmond
• Wijzigingsverordening tarieven sociaal domein 2023

Informatieplein
Donderdag 16 maart 2023, 19:00 tot 19:30 uur
Centrale hal, stadhuis. Commissieleden en geïnteresseerden kunnen hier vragen stellen over de agendapunten van deze raadscommissie.

Inspreken?
U kunt tijdens de raadscommissie uw mening geven over een (niet-)geagendeerd onderwerp. Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid? Meld u dan aan via de raadsgriffie uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering. Dit kan via de e-mail griffie@meppel.nl of telefonisch via 14 0522.

Tekst Gemeente Meppel/ foto RTV Meppel