Gemeente

Raadscommissie

Donderdag 7 december, 19.30 uur stadhuis (raadzaal).
Agendapunten
• Vaststelling Visie op Promotie en Profilering van Meppel
• Bestemmingsplan Meppel – Randweg LTS
• Nota van Uitgangspunten Noordpoort
 Participatiebeleid gemeente Meppel
• Actieplan Fiets! Uitvoeringsagenda fietsbeleid 2024 – 2029
• Beleidskader en uitgifteprotocol onroerende zaken
• Verordening Sociaal Domein
• Verordening voorbehoud auteursrechtelijk beeldmerk en
huisstijl gemeente Meppel
• Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht)
• Wijziging gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe