Gemeente

Raadscommissie

Donderdag 5 oktober 2023,
19.30 uur stadhuis (raadzaal)
Agendapunten
• Cultuurnota gemeente Meppel
• Jeugdnota gemeente Meppel 2023-2028
• Verordening bedrijven investeringszone binnenstad Meppel 2024-2028
• Aanbesteding accountantsdiensten 2024-2027
• Aanwijzing accountantscontrole 2023
• Wijziging Verordening fysieke leefomgeving Meppel 2022

Inspreken?
U kunt tijdens de raadscommissie uw mening geven over een (niet-)geagendeerd onderwerp. Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid? Meldt u dan uiterlijk donderdag 5 oktober vóór 12.00 uur aan bij de raadsgriffie. Dit kan via griffie@meppel.nl of 14 0522.

Tekst gemeente Meppel/foto RTV Meppel