Provincie deelt 2,65 miljoen uit voor aanpak binnenstad Meppel

De provincie Drenthe wil 11,75 miljoen euro investeren in het verbeteren van de binnensteden van Assen, Emmen en Meppel. De subsidie wordt betaald vanuit het Regiostedenfonds, een pot van ruim 14 miljoen euro waar Hoogeveen al 2,65 miljoen van kreeg.

De provincie wil ‘sterke, toekomstbestendige en compacte binnensteden’ in Drenthe. Toenemende leegstand van winkelpanden, dreigende verschraling van cultuuraanbod en de beperkte bereikbaarheid per fiets zijn pijnpunten die aangepakt moeten worden. Met het instellen van het Regiostedenfonds wil de provincie verpaupering tegengaan.

Voorzieningen
“Drentse steden zijn de ruggengraat voor het vestigings- en woonklimaat, de leefbaarheid en het voorzieningenniveau van de provincie”, zegt gedeputeerde Henk Brink. “Het versterken van de regionale functie van de steden heeft een uitstralend effect op de leefbaarheid in de hele provincie Drenthe.” Hij is blij dat in navolging van Hoogeveen de andere ‘HEMA’-steden met het geld aan de slag kunnen. HEMA-steden staat voor Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen.

De verdeling van het geld stond al vast, gemeenten moesten echter kenbaar maken waar zij het geld voor willen gebruiken. Dertig procent van het geld is bestemd voor de verbetering van fietstoegankelijkheid. Ook Coevorden wilde gebruik maken van de miljoenenpot, maar die stad viel buiten de boot.

Meppel
Meppel krijgt 2,65 miljoen euro. Plan is om daarmee het Prinsenplein, Bleekerseiland en het Slotplantsoen flink onder handen te nemen. Op het Bleekerseiland moet bijvoorbeeld een stadspark met logement komen. Voor het Prinsenplein wordt nog gezocht naar de beste invulling, ondernemers zien de komst van een markthal wel zitten.

Daarnaast wordt in Meppel al druk gewerkt aan het tegengaan van leegstand en het compacter maken van de binnenstad, waarbij winkels uit aanloopstraten worden gestimuleerd worden naar het centrum te verhuizen.

Foto Leo de Harder