Nieuws

Provincie bouwt 18.000 woningen in ruil voor o.a. geld Ogterop

18.771 huizen. Zoveel woningen stelt de provincie voor aan Den Haag om te gaan bouwen tot 2030. Maar dan stelt de provincie wel voorwaarden. Meebetalen aan de verbouwing van schouwburg Ogterop in Meppel, investeren in snelfietspaden in Zuidlaren of meer parkeerplaatsen bij het centrum van Emmen bijvoorbeeld.

Het kabinet wil voor 2030 zo’n 900.000 woningen laten bouwen. De provincies moeten daarvoor met een plan komen. Drenthe heeft dat plan nu ingediend. Nog wel een conceptplan, later dit jaar overhandigt de provincie de definitieve versie. De provincie ging oorspronkelijk voor 13.000 woningen, maar op aangeven van de twaalf gemeenten zijn dat er nu ruim 18.000 geworden. Hiervan staat 20 procent gepland als sociale huur.

Den Haag streeft naar 30 procent sociale huurwoningen. Gemeenten hebben twijfels hebben bij dit plan. In het voorstel waar de provincie nu mee komt, wordt dat nog eens bevestigd. 20 procent van de 18.000 woningen worden sociale huurwoningen. De provincie schrijft dat er in Drenthe helemaal geen behoefte is aan die 30 procent sociale huur. “Hier staat tegenover dat het aandeel betaalbare koop in onze provincie hoger uitvalt.” Van de 18.000 woningen wil de provincie 17 procent (2921 woningen) sociale koopwoningen realiseren.

“We kunnen en willen veel bieden als provincie, er is hier ruimte voor en behoefte aan nieuwbouw. Maar om onze ambities waar te kunnen maken vragen we ook hulp van het Rijk”, schrijft de provincie aan de minister. Dus stuurt de provincie een behoorlijke wensenlijst naar Den Haag. “Aan hoe meer voorwaarden wordt voldaan, hoe meer we kunnen bouwen.”

Stikstof
Zo stelt de provincie dat stikstof, natuurcompensatie en klimaatbestendigheid geen belemmering mogen zijn voor het bouwen van de 18.000 woningen. Ook vraagt de provincie geld van het Rijk om in Zuidwest-Drenthe ruimte te maken qua stikstof, bijvoorbeeld door agrarische bedrijven uit te kopen.
Andere voorwaarde is de afschaffing van de verhuurderheffing, een belasting op sociale huurwoningen. Verhuurders die meer dan vijftig sociale huurwoningen bezitten, betalen deze belasting. Afschaffing, of verlaging, hiervan betekent volgens de provincie dat investeringen die door corporaties in Drenthe al zijn gepland, door kunnen gaan.

Lokaal: snelfietspaden bij Zuidlaren en schouwburg in Meppel
Er zitten ook hele specifieke voorwaarden voor gebieden bij. Zo moet Den Haag onder meer investeren in snelfietspaden voor Zuidlaren, Vries en Eelde-Paterswolde. Daar zijn de verkeersstromen nu al te groot en dat neemt met nieuwbouw alleen maar toe bij. Mede met snelfietspaden kan het autoverkeer worden verminderd.
Ook schouwburg Ogterop in Meppel wordt genoemd. Die schouwburg is verouderd en staat voor een grote renovatie, waarschijnlijk vanaf 2024. De totale kosten daarvan worden geschat op 18 miljoen euro. Drenthe vraagt aan Den Haag om investeringen in bovenlokale voorzieningen, zodat het aantrekkelijk blijft om er te wonen. Expliciet wordt Ogterop genoemd als zo’n voorziening.

Voor Zuidoost-Drenthe wordt onder meer de noordkant van het centrum van Emmen genoemd als aandachtspunt. Hier zal de provincie graag zien dat het Rijk meewerkt aan het realiseren van meer parkeerplaatsen en meer fietsverbindingen. Zo moet het noorden van het centrum stedelijke allure krijgen.
De provincie wil dus wel bouwen, maar voor niets gaat de zon op.

Foto RTV Drenthe