Regio

Provincie biedt dorps- en buurthuizen steuntje in de rug

Drentse dorps- en buurthuizen ontvangen van de provincie eenmalig 1000 euro. Het college van Gedeputeerde Staten vindt de dorps- en buurthuizen in Drenthe van grote waarde voor de leefbaarheid en sociale verbondenheid in dorpen en wijken en wil ze daarom deze steun in de rug geven. Hiervoor is in totaal 199.000 euro beschikbaar. De gemeenten zorgen ervoor dat het geld bij de dorps- en buurthuizen terechtkomt.

Gedeputeerde Hans Kuipers: “Vanwege de maatregelen door de coronacrisis, hebben dorps- en buurthuizen vaak te kampen met exploitatieproblemen. We zitten nog middenin de coronacrisis en door de geldende maatregelen hebben dorpshuizen het moeilijk. Activiteiten kunnen soms nog maar mondjesmaat worden opgestart of moeten weer worden stopgezet. Deze centra vervullen vaak een spilfunctie in een dorp of wijk en omdat we ons betrokken voelen, geven we deze eenmalige bijdrage vanuit de Sociale Agenda. Zo werken we samen aan een levendig en sociaal Drenthe. We schrijven niet voor hoe de middelen besteed moeten worden, zo kunnen ook de stijgende energielasten hiermee worden betaald.”

Geld via gemeenten
De provincie stelt het budget per gemeente beschikbaar, afhankelijk van het aantal dorps- en buurthuizen. Gemeenten hebben de rechtstreekse contacten met de dorpshuizen en zij weten precies welke dorpshuizen en buurthuizen er in hun gemeenten zijn. De gemeenten verzorgen dan ook de uitvoering. Dorps- en buurthuizen kunnen in hun eigen gemeente het bedrag van 1000 euro aanvragen.