Provinciale Staten verkiezingen en Waterschapsbestuur

Op woensdag 15 maart 2023 mag u stemmen voor de Provinciale Staten en het Waterschapsbestuur. U moet 18 jaar of ouder zijn en voor de Provinciale Staten moet u ook de Nederlandse nationaliteit hebben. Voor de verkiezing van het Waterschap is het Nederlanderschap geen eis. De stembureaus zijn voor deze verkiezingen alleen op woensdag 15 maart 2023 geopend.

Om te stemmen heeft u een stempas nodig. Deze pas ontvangt u de laatste week van februari per post op het adres waar u op 30 januari 2023 staat ingeschreven. De stempas toont aan dat u mag stemmen. Neem deze mee, samen met uw identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort, ID kaart) dat maximaal vijf jaar verlopen mag zijn op de verkiezingsdag.

Provinciale Staten
Dit zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie, vergelijkbaar met de gemeenteraad. Zij bepalen het beleid van de provincie op de belangrijkste punten. Ook controleren zij de Gedeputeerde Staten, vergelijkbaar met het college van B&W. Elke vier jaar kiezen Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer.

Waterschap Drents Overijsselse Delta
Het Waterschap zorgt onder andere voor de kwaliteit van het (drink)water, sterke dijken en het onderhoud van sloten, kanalen en overige wateren. Elke vier jaar zijn er in Nederland gelijktijdig (gecombineerde) verkiezingen voor zowel Provinciale Staten als Waterschapsbesturen.

Tekst Gemeente Meppel foto archief