Regio

Prov. en gem. archieven in digitaal Drents depot

Provincie Drenthe neemt deel in pilot van het Drents Archief, ook Emmen sluit aan. Het Drents Archief heeft onlangs met de Provincie Drenthe en de gemeente Emmen een dienstverleningsovereenkomst getekend voor deelname aan de pilot van het Drentse e-depot, een nieuwe digitale archiefbewaarplaats. De proef, die drie jaar duurt, moet uitwijzen hoe informatie en documenten van overheden tot in eeuwigheid beschikbaar blijven. De pilot is nu gestart met drie partijen, eerder sloot gemeente Meppel zich al aan bij het Drentse e-depot. Het digitale depot van het Drents Archief biedt niet alleen de opslagruimte, het hele systeem aan processen en dienstverlening eromheen is minstens zo belangrijk. Het e-depot moet namelijk bit-rot voorkomen, het verschijnsel waardoor digitale bestanden op den duur niet meer leesbaar zijn en dus informatie verloren gaat.

Foto: Pixabay