Nieuws

Project Buurtgezinnen blijvend in Meppel

Het project Buurtgezinnen krijgt een vaste plek in Meppel. Na twee proefperiodes van een jaar neemt de gemeente een bedrag van 58.000 euro vast op in de begroting, tot grote vreugde van de coördinator.

“Ik ben hier heel blij mee”, zegt Geke Maes met een grote glimlach. Zij is de coördinator in Meppel van Buurtgezinnen. Onder die naam loopt in veel gemeenten een project waarbij steungezinnen aan vraaggezinnen worden gekoppeld. Maes legt uit: “Gezinnen die het moeilijk hebben, worden gekoppeld aan een steungezin voor informele en laagdrempelige ondersteuning. Die aanpak blijkt succesvol. Ouders staan er niet meer alleen voor, maar krijgen hulp van enthousiaste mensen in de buurt.”

Overbelaste gezinnen
In Meppel begon de proef met buurtgezinnen op 1 september 2020. In het eerste jaar werden tien steun- en vraaggezinnen aan elkaar gekoppeld. In het tweede jaar kwamen daar nog vijftien bij. 71 steungezinnen meldden zich tijdens de proefperiode aan, omdat ze zich in willen zetten voor een ander gezin.
Wethouder Jeannet Bos vindt het erg mooie aantallen. “De bereidheid om iets voor de ander te doen, is prachtig. En het helpt gezinnen die het moeilijk hebben verder. Daarom gaan we ermee door. Ook omdat we verwachten dat het aantal overbelaste gezinnen de komende tijd verder zal toenemen.”

Zware hulp
“Ieder gezin kan wel eens wat hulp gebruiken, omdat het thuis even niet lekker loopt”, stelt Bos. “Die hulp hoeft niet meteen intensief of langdurig te zijn. Soms maakt informele en laagdrempelige ondersteuning al een groot verschil. Dat is wat buurtgezinnen doet en die aanpak is van onschatbare waarde. Het kan soms intensieve zorg of zelfs uithuisplaatsingen voorkomen. Daarmee draagt het eraan bij dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien in hun eigen gezin.”

Daarnaast heeft het project een positieve, financiële prikkel. Door kleine probleempjes snel op te vangen met Buurtgezinnen, kan voorkomen worden dat problemen zich tot iets groots ontwikkelen. “Het werkt dus ook preventief”, aldus Maes. “Het gaat om situaties die overbelast zijn en voorkomt dat de stress verder oploopt en zware hulp moet worden ingeroepen.”