Preek van de Leek: “wat gebeurt er als je dood gaat?”

Heeft het leven zoals je dat nu hier leidt invloed op het leven aan de andere kant van de drempel? Ceciel va der Zee vertelt in eenvoudige en levendige beelden hoe de overgang van het leven naar het rijk van de gestorvenen verloopt. En wat daar ervaren wordt. Zij baseert zich op het gedachtengoed van de antroposofie. Ook bijna-dood ervaringen en mededelingen van de de vele mensen die een blik konden werpen op de bovenzintuiglijke wereld dienen als inspiratie. Zondag 13 november a.s., aanvang 15 uur. DoReKerk Vledderstraat 20, Meppel. Toegang gratis. Vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Tekst/Foto DoReKerk