Partijen willen aanpassing plannen voor Meppel Energie

Donderdag 17 februari staan de problemen met het warmtenet in Nieuwveense Landen opnieuw op de agenda van de gemeenteraad van Meppel. CDA-Meppel komt samen met Sterk Meppel en VVD met een voorstel waarin goede dienstverlening en een duurzame, betrouwbare en betaalbare levering aan de inwoners centraal staat.

Er zijn veel klachten geweest rond het warmtenet in Nieuwveense Landen en inwoners voelen zich niet gehoord als er problemen worden gemeld. Door de koppeling van de tarieven van het warmtenet aan de gasprijs, gaan ook de kosten voor de bewoners fors omhoog. Tot slot verkeert MerppelEnergie, de organisatie die het warmtenet beheert, in financiële problemen.

Er moet iets gebeuren en bewoners moeten hierbij goed geïnformeerd worden. Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorstel gedaan aan de gemeenteraad. Onderdeel van het voorstel is dat de gemeente zich terugtrekt als aandeelhouder van MeppelEnergie. Een groot deel van de gemeenteraad heeft in een eerdere bespreking aangegeven dat dit geen doel op zich moet zijn.

CDA-Meppel komt donderdag, samen met VVD en Sterk Meppel, met een voorstel het besluit aan te passen: het college moet zoeken naar oplossingen waarbij goede dienstverlening en een duurzame, betrouwbare en betaalbare levering aan de inwoners die warmte en koude af moeten nemen van MeppelEnergie centraal staat.

Ontvlechting van de financiële, juridische en bestuurlijke relatie van de Gemeente Meppel met Meppel Energie kan, maar alleen als het bijdraagt aan een goede oplossing voor de bewoners. CDA-Meppel vind dat het boven alles moet gaan om het oplossen van de problemen voor de bewoners en heeft daarom het voorstel gedaan. Bij de oplossing van de problemen moeten bewoners en wijkplatform worden betrokken en zich gehoord voelen.

Foto Bastian vd Belt