Regio

Parkinson Café “Advanced Therapie”

Parkinson Café Meppel- Steenwijkerland. dinsdag 20 september 2022 . Waar: Zonnekamp, Oyershoeve 1, 8331 XR Steenwijk . Tijd Zaal open 19.00u. Presentatie begint 19.30u. Afsluiting café 21.00u. Kosten: Geen, maar een vrijwillige bijdrage in de onkosten is altijd welkom. Gast: dr. Jeroen Trip, neuroloog verbonden aan Isala ziekenhuis. Thema: advanced therapy: Aanmelden is verplicht: via Leny Kaastra Brama 06-531 421 59 of via de mail: info@parkinsoncafemeppelsteenwijkerland.nl

Patiënten met Parkinson hebben in de eerste jaren van hun ziekte vaak veel baat van hun medicijnen. Maar na verloop van tijd moeten zij vaker tabletten innemen, omdat de medicijnen korter werken of bij hogere doseringen tot overbeweeglijkheid leiden.

De aanpassingen van het medicijnschema hebben een grens: op een bepaald moment zijn de parkinsonklachten uitermate hinderlijk, terwijl het niet mogelijk is om het tabletschema verder te optimaliseren.

Als die situatie zich voordoet, kunnen de neuroloog en patiënt een advanced therapy overwegen. Er zijn drie van deze behandelingen: diepe-hersenenstimulatie (DBS), continue infusie van levodopa/carbidopa via de darm (LCIG) en continue onderhuidse infusie van apomorfine. Neuroloog Jeroen Trip licht e.e.a. toe en beantwoordt vragen.

Het ParkinsonCafé en -Praathuis is een ontmoetingsplek voor iedereen, die met Parkinson(-ismen) te maken heeft: patiënt, partner, familielid, mantelzorger en zorgverlener. Het Parkinson praathuis biedt de gelegenheid om te ontspannen en in een positieve sfeer met mensen te praten die uw ervaringen en gevoelens kunnen begrijpen. Het belangrijkste doel is het onderlinge contact.

Foto Pixabay