Nieuws

Overweldigende opkomst ‘De dood uit de pot’

Ruim 200 geïnteresseerden lieten zich woensdagavond informeren over de laatste levensfase. Huisartsencentrum Spectrum organiseerde de thema-avond in samenwerking met Voorbereiding Laatste Levensfase met als doel om meer informatie te geven rondom kwaliteit van leven én sterven.

De avond werd geopend door de Meppeler theatergroep Tavenu, die een kwetsbaar, confronterend inkijkje gaven in waar je mee om te gaan hebt, in deze laatste levensfase. Huisarts Rob Arts ging vervolgens verder in op wat je op het gebied van zorg kunt regelen voor later: wat wil je wel, en wat wil je niet? De zaal maakte dankbaar gebruik van de mogelijkheid tot vragenstellen. Wat je uit de vragen kunt opmaken, is dat het gaat om maatwerk. Wat voor jou geldt, hoeft zeker niet te gelden voor een ander. Zelfs niet voor je partner of kinderen. Arts was daarin helder: zorg dat je jouw wensen bespreekbaar maakt en eventueel vast legt, dat geeft rust en duidelijkheid.

Later op de avond vertelde notaris Bart Lever over wat er nu al te regelen valt rondom het levenseinde en welke mogelijke oplossingen er zijn om voor en na het overlijden alles geregeld te hebben. Lever nam de aanwezigen mee in erf- en schenkbelastingen, legaten en levenstestamenten en kon ook rekenen op een groot aantal vragen.
Naast de sprekers, konden de aanwezigen ook terecht bij informatiestands om daar gericht meer informatie te krijgen over de wat meer specifieke onderwerpen, zoals uitvaart, wilsbeschikking en palliatieve zorg.

Dat het een thema is waar mensen mee bezig zijn, dat staat vast. De opkomst was fors hoger dan het aantal aanmeldingen.

Spectrum Medisch Centrum