Nieuws

Oude Kerk Meppel werkt aan toekomst

Er wordt druk verbouwd in de Oude Kerk van Meppel, nabij de Groenmarkt. De verbouwing moet de kerk energiezuinig, modern en vooral breed inzetbaar maken.

“Ik ben erg blij”, trapt Jan Oldebesten van de Protestante Gemeente Meppel af. Hij moest enkele jaren de keuze maken wat er met het gebouw zou gebeuren. Die knoop is doorgehakt. De Oude Kerk krijgt een brede functie voor héél Meppel.

“Het is een verbouwing die toekomstgericht is”, vervolgt Oldebesten. “Dat heeft te maken met hoe we als kerkelijke gemeente willen omgaan met het gebouw. Vroeger was dat alleen de dienst op zondag, nu heb je meer. Er worden veel activiteiten georganiseerd die naar buiten zijn gericht en daarin willen we verder groeien. Daarvoor heb je een gebouw nodig wat zich daarvoor leent. Op die filosofie is de verbouwing gericht.”

Er zijn zonnepanelen geïnstalleerd en de verwarming is veranderd. Het totale complex leent zich straks voor verschillende activiteiten, als corona dat weer toelaat. Het moet een aanwinst worden voor het centrum van Meppel, onder meer door de goede akoestiek.

Oldebesten: “De akoestiek is een van de besten, hoor ik van deskundigen. En we hebben veel verschillende ruimten zoals kleedkamers, zodat je het perfect kun inrichten voor grootschalige muziekevenementen.” Zodra het klaar is mogen mensen bij de kerk aankloppen. “Hoe meer uitvoeringen hoe beter. Organisatoren of mensen met goede ideeën mogen altijd bellen.”

Foto Hans Wolff