Cultuur

Openbare repetitie Meppeler Mannenkoor in De Beemd

Het Meppeler Mannenkoor repeteert donderdagavond 21 maart in Wooncentrum De Beemd in Meppel. Bij deze repetitie is iedereen van harte welkom om eens te kijken hoe het er op een kooravond aan toe gaat. Onder leiding van dirigent Mannes Hofsink bereidt het koor zich voor op haar concert van 13 april as.

In 2026 bestaat het Meppeler Mannenkoor 100 jaar. In de route er naartoe wordt er naast het bestaande ook nieuw repertoire gezongen in de vorm van legendarische en bekende pop- en rocksongs uit de jaren ’60, ‘70 en ’80. Daarnaast wil het koor van en voor Meppel en de regio meer zichtbaar zijn. Vandaar dat ervoor wordt gekozen om regelmatig op locatie te oefenen en deze repetities openbaar toegankelijk te laten zijn.

De openbare repetitie in Wooncentrum De Beemd aan de Osseweide 1a begint om 19.30 uur en iedereen is van harte welkom.

Tekst en foto: Meppeler Mannenkoor