Nieuws

Op 5 mei vieren we samen de vrijheid

Komt u ook? Op 5 mei vieren we de vrijheid. Door samen een maaltijd te delen en bij elkaar aan tafel te schuiven staan we op deze dag stil bij onze vrijheid. Een bijzondere ontmoeting aan de eettafel. Waar we met elkaar in
gesprek gaan over thema’s als vrijheid en onvrijheid. Dit zijn thema’s waar je niet dagelijks bij stilstaat en
waar je bij uitstek op 5 mei aandacht aan kan geven. Wij willen zoveel mogelijk mensen samen brengen.

“5 mei staat altijd voor mij: altijd het gesprek aangaan”. En ja, praten gaat makkelijker met eten, daar geloven wij echt in. Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen in de maatschappij mee kan doen en dat iedereen deelneemt aan dit soort gesprekken. Alle inwoners van Meppel mogen en kunnen meedoen, ongeacht hun religie, afkomst of geaardheid. De Vrijheidsmaaltijden zijn echt voor iedereen.

Voorafgaand aan deze maaltijd zal de Burgemeester van Meppel de heer Richard Korteland een toespraak
houden en daarna een Toost uitbrengen op de vrijheid die wij mogen beleven. Na de toespraak gaan wij
samen het Wilhelmus zingen waarna iedere bezoeker een uitgebreide soepmaaltijd krijgt aangeboden.
Vrijwilligers zorgen voor hapjes en drankjes samengesteld door vrijwilligers van De MensA. . Aanvang om 11.00 uur
Apostolisch Genootschap, Witte de Withstraat 2. 7942 GA Meppel

RTV Meppel/foto eigen