Gemeente

Ontwerp Wijkuitvoeringsplan Berggierslanden

Vanaf 3 november tot en met 15 december 2022 ligt het Ontwerp wijkuitvoeringsplan Berggierslanden voor een ieder ter inzage. Het ontwerp-programma Wijkuitvoeringsplan Berggierslanden kunt u digitaal inzien op www.meppel.nl/duurzaam. Lukt dit niet of heeft u nog vragen, stuur dan een e-mail aan postbus@meppel.nl. Het ontwerp-programma is ook in te zien bij de receptie van het stadhuis op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Uw zienswijze op het plan kunt u tot en met 15 december 2022 opsturen aan Burgemeester & Wethouders, Postbus 501, 7940 AM Meppel of per mail aan postbus@meppel.nl. U kunt ook mondeling uw reactie geven. Maak hiervoor een afspraak via telefoon 14 0522.

Tekst Gemeente Meppel/Foto RTV Meppel