Natuur

Ontdek de vogels van het moeras en de rietvelden

In juni zijn een groot aantal vogels (de zomergasten) na een lange reis uit de overwinteringsgebieden weer in ons land. Dit is hét juiste moment om samen met een gids de verschillende soorten te ontdekken en te herkennen. Op zaterdag 3 juni is er een vogelexcursie naar Beulakerpolder, een moerasgebied met rietvelden waar bijzondere vogelsoorten voorkomen. De excursie gaat over het fietspad dat rond de Beulakerpolder ligt (Oranje Gelderlandlaan). Als de tijd het toelaat wordt de hele route gelopen. Meer informatie: https://www.ivn.nl/afdeling/noordwest-overijssel

Tekst RTV Meppel/foto Marjon Wiebing