Onderzoek Zorgbelang Drenthe: zorg over de grens gewenst?

Wat betekent het uitstel van planbare zorg, als gevolg van de coronapandemie, voor patiënten uit de provincies Drenthe en Groningen? Zouden zij ervoor kiezen de grens over te gaan als zij dan eerder worden geholpen? Om de zorg in de noordelijke grensregio beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van de inwoners voeren Zorgbelang Drenthe en Groningen een onderzoek uit. Het onderzoek is onderdeel van het samenwerkingsproject ‘Common Care’. Dit project richt zich op het beter op elkaar afstemmen van zorg in de noordelijke grensstreek van Nederland en Duitsland. Het online onderzoek wordt gehouden via de websites https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/uitgesteldeziekenhuiszorg of www.zorgbelang-drenthe.nl