Nieuws

Odensehuis Meppel en Westerveld klaar voor de opening

Volgende maand openen de deuren van het Odensehuis in Meppel en Havelte . Een Odensehuis is een vrij inloopcentrum voor en door mensen met geheugenproble-men en beginnende dementie en hun naasten. Coördinator Marja Meppelink benadrukt het belang van deze inloophuizen: “Ongeveer een kwart van alle Nederlanders krijgt zelf te maken met geheugenproblemen. Het is nodig dat er een plek is waar zij zo even kunnen binnenstappen.”

Mensen helpen elkaar hier
In de aanloopfase zijn er twee onderwerpen die Marja Meppelink bijzonder bezighouden: vrij-willigers en bezoekers. “Vrijwilligers zijn de basis,” stelt ze. Er heeft zich al een aantal aan-gemeld. Meppelink verbaast zich er niet over. Ze heeft jarenlange ervaring met de doelgroep als zorgverlener in de regio. Ze kent de cultuur: “Mensen helpen elkaar hier. Daarom past het concept Odensehuis ook zo goed in deze gemeenten.”

Kennis opdoen en voldoening krijgen
Ze vat het vrijwilligerswerk kort samen: “Gewoon er zijn voor de bezoekers.” Toch is er wel een scholingsdag om de vrijwilligers voor te bereiden op hun werk. “Dat gaat vooral over ons concept: we spelen in op wat mensen willen en kunnen. De vrijwilligers stellen hun zintuigen scherp en zijn creatief met wat de bezoekers aanreiken. Dat willen we samen doen, op de manier van het Odensehuis. Van andere Odensehuizen in het land weten we dat dat werkt.” Ze vervolgt: “We gaan van elkaar leren, en van onze bezoekers. Het is vrijwilligerswerk waarmee je kennis opdoet en voldoening krijgt.”

Als je vrolijk bent, mag je vrijwilliger worden
Meppelink is blij met de vrijwilligers die er nu zijn: “We kunnen vol vertrouwen open volgende maand. Maar er mogen nog wel wat vrijwilligers bij hoor!” Het Odensehuis zoekt vrijwilligers die gastvrij zijn en liefst een beetje kennis hebben van de doelgroep. “We zoeken mensen-mensen.” Meppelink lacht: “Als je vrolijk bent, mag je vrijwilliger worden!”

De mensen kunnen en willen genoeg
“Bezoekers hoeven zich niet vooraf aan te melden. Ze kunnen gewoon in en uit lopen en kun-nen gewoon doen wat ze zelf willen.” De coördinator somt op: “Even de krant lezen of een praatje maken. Er liggen ook wel wat spelletjes, je kunt je eigen puzzelboekje meenemen. Maar dat we zelf geen activiteiten programmeren, dat is misschien wel het mooiste kenmerk van het Odensehuis,” vindt de coördinator. “De ervaring van andere huizen laat zien dat de mensen zelf genoeg kunnen en willen om er iets moois van te maken.”

Het kan allemaal in een Odensehuis
De Odensehuizen zijn allebei twee dagen in de week open. In Havelte op dinsdag en vrijdag, in Meppel maandag en woensdag. Volgende maand gaan voor het eerst de deuren open, in Havelte op 20 september en in Meppel op 19 september. “Dan mag je tussen tien en vier uur gewoon binnenlopen. Moeilijker is het niet,” vindt Meppelink. Het Odensehuis is er eigenlijk voor iedereen: de primaire doelgroep zijn mensen met geheugenproblemen of beginnende dementie. Minstens zo belangrijk zijn de mensen om hen heen: familie, vrienden, buren, mantelzorgers. “We ondersteunen en informeren. Dus iedereen mag een verhaal komen vertellen, of informatie ophalen of gewoon even niks. Dat je onderweg met je boodschappen even bin-nenloopt. Het kan allemaal in een Odensehuis”.

Aanmelden en informatie
Het Odensehuis in Meppel is gevestigd in de Plataan, Marktstraat 27. In Havelte in De Veldkei, Veldkamp 77
De scholing voor vrijwilligers is gepland op 13 september. Vrijwilligers kunnen zich aanmel-den via info@odensehuismeppelwesterveld.nl, voor informatie: Telefoon 06 57 91 93 90.

Foto Welzijn Mensenwerk