Nieuws

Odensehuis in Meppel en Westerveld

Binnenkort opent Stichting Odensehuis Meppel/Westerveld in Meppel en in Havelte een vrij inloophuis voor mensen met beginnende dementie en hun naasten. Een Odensehuis is een vrij inloopcentrum (u hoeft dus geen afspraak te maken) dat een plek biedt voor en een stem geeft aan mensen met een (beginnende) dementie, hun mantelzorgers, familie en vrienden. Het Odensehuis in Meppel is gehuisvest in cultureel centrum de Plataan aan de Markstraat (ingang bibliotheek) en in Havelte in dorpshuis De Veldkei aan de Molenweg. Inmiddels is gestart met de werving van de coördinator en vrijwilligers. Bent u geïnteresseerd of overweegt u vrijwilliger te worden, meldt u zich dan aan via www.odensehuismeppelwesterveld.nl of stuur een e-mail naar info@odensehuismeppelwesterveld.nl. Binnenkort worden er ook Openhuisdagen georganiseerd. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

Foto Pixabay