Nieuws

Noorderboog krijgt PREZO-keurmerk

In januari 2021 kende Perpekt het Prezo-Keurmerk voor Dementie op jonge leeftijd toe aan Noorderboog. Door corona vond de officiële uitreiking van het keurmerk pas plaats op donderdag 3 juni 2021. Door het toekennen van het keurmerk geeft Perspekt aan dat Noorderboog goede zorg levert aan mensen met dementie op jonge leeftijd. Zij verblijven op de afdeling Oosterboer van De Schiphorst. Voor het keurmerk werd Noorderboog op zeven prestaties beoordeeld. Noorderboog scoorde honderd procent op alle onderdelen. De zeven onderdelen zijn plezier, veiligheid, ruimdenkendheid, vrijheid, participatie, vertrouwen en vakkundigheid.
Jolanda Horman van Perspekt sprak de aanwezigen via video toe. Zij liet weten dat uit de audit bleek dat verwanten onder de indruk zijn van de manier waarop de medewerkers met de cliënten en hun verwanten omgaan. Samen wordt gedacht in mogelijkheden en wordt geprobeerd om zo veel mogelijk aan te sluiten bij leefwereld van de cliënt. Zij feliciteerde Noorderboog met het behalen van het keurmerk en hoopte dat Noorderboog inspiratie mag zijn voor andere organisaties, die de zorg voor mensen met dementie op jonge leeftijd willen optimaliseren.Vervolgens mocht Rolf Kuizenga, leidinggevende van de afdeling Oosterboer in De Schiphorst, het keurmerk overhandigen aan Janny Brug, voorzitter van de Cliënten Medezeggenschapraad en aan activiteitenbegeleidster Erna Mastenbroek.
Tijdens de bijeenkomst werd ook de intentieverklaring met Wijngoed en Zorghoeve Reestlandhoeve ondertekend. Naast dat Noorderboog zelf veel organiseert, zoekt zij de samenwerking met verschillende partners in de regio. Niet alleen op lokaal niveau, maar ook provinciaal en landelijk zoekt Noorderboog de samenwerking, onder andere door te participeren in netwerken.

Foto: Noorderboog