Nijeveen krijgt een dikke 8+ van inwoners

De Dorpsvereniging Nijeveen kan met trots melden dat de resultaten van de enquête over de Dorpsvisie in Nijeveen binnen zijn. Er zijn meer dan 300 inwoners geweest die de enquête hebben ingevuld en het dorp waarderen met een dikke 8. ‘Een prachtig resultaat’, aldus Martin van Setten namens de vereniging die maar liefst 600 leden telt. ‘We hebben de Nijeveners een paar maanden geleden het hemd van het lijf gevraagd. Belangrijke thema’s als Leefbaarheid, Zorg, Wonen, Groenvoorziening en Cultuur kwamen aan de orde, maar ook actuele onderwerpen zoals corona en hoe de Nijeveners deze crisisperiode ervaren zijn uitgebreid aan bod gekomen.’

‘De volgende stap is dat we verder gaan analyseren’, vervolgt de algemeen adjunct. ‘We gaan nu goed kijken hoe de mensen precies over Nijeveen en het leven in het dorp denken. Dit ook afgezet tegen leeftijd of welke wijk of straat men woont.’ De uitslag van de enquête moet het bestuur helpen om de visie van de Dorpsvereniging te bepalen en geeft prioriteit aan de taken die komende jaren worden opgepakt. ‘De uitslagen over de beschikbaarheid van zorg voor ouderen en de sociale activiteiten voor jongeren moeten inzicht geven. Ook vinden de inwoners van Nijeveen bijvoorbeeld iets over hoe het met de bermen en plantsoenen gesteld is’, vervolgt hij.

Op 13 januari worden de definitieve uitkomsten en resultaten gepresenteerd tijdens een speciale avond in dorpshuis De Schalle. Van Setten roept de Nijeveners op om hierbij aanwezig te zijn en nodigt belangstellenden van harte uit. Meer informatie is te vinden op www.dorpsverenigingnijeveen.nl