Nieuws

Nijeveen is klaar voor volgende stap richting multifunctioneel centrum

Een gloednieuw multifunctioneel centrum, met ruimte voor sport, religie, onderwijs en andere activiteiten. Nijeveen ziet het al helemaal voor zich. Vorig jaar werd het plan hiervoor gepresenteerd, en sindsdien zijn er al meerdere gesprekken gevoerd met de gemeente Meppel.

Nu vindt Nijeveen het tijd om verder te gaan met het proces. Daarom hebben de initiatiefnemers voor dit plan bij de gemeente een aanvraag gedaan voor een ontwikkelingsbudget, van 75.000 euro. Met dat geld wil de werkgroep zich laten bijstaan door een professionele projectleider, en daarmee kan extra onderzoek gedaan worden.

Tot dusver hebben vrijwilligers zich beziggehouden met de voorbereidingen zoals schetsen en berekeningen, maar de volgende stap is om het plan verder uit te werken. Dan gaat het onder meer om een haalbaarheidsstudie en gedetailleerder onderzoek naar de kosten en opbrengsten. Omdat dit complexer is, wil de groep daar graag professionele ondersteuning bij.

Gebouwen zijn verouderd

Het idee is afkomstig vanuit de verschillende sectoren in Nijeveen. De drie kerken staan achter het plan, net als de sportverenigingen, de beide scholen en de dorpsvereniging. En de ondernemersvereniging ondersteunt het. Zij zijn met z’n allen gaan zitten om het over de toekomst van het dorp te hebben. De beste oplossing: een multifunctioneel centrum.

Daarmee denkt het dorp veel problemen in één keer te kunnen oplossen. Zo zijn de schoolgebouwen verouderd en eigenlijk toe aan renovatie. Datzelfde geldt voor de sporthal en het dorpshuis. De drie kerken raken steeds leger en kampen met hoge onderhoudskosten. Door naar een pand te trekken is de bedoeling dat de kerk weer vol raakt. De locaties die vrijkomen, kunnen dan weer gebruikt worden voor woningen. Met de opbrengsten daarvan kan het project dan weer worden bekostigd.

Volgende maand hopen de initiatiefnemers dat gemeente duidelijkheid geeft over het budget. De bedoeling is dat de bouw van het multifunctionele centrum in 2026 begint. Het wordt een centrum met meerdere gebouwen.

Stefan Klomp (RTV Drenthe)