Nieuws

Nieuwe voorzitter voor ICC-Parkmanagement

Henrico ten Brink vertrekt als voorzitter van ICC-Parkmanagement Meppel. Hij wordt vanaf vandaag opgevolgd door Bertjan Boom. Ten Brink gaf 20 jaar leiding aan de belangenbehartiger voor ondernemend Meppel.

Vertrekkend voorzitter Henrico ten Brink (links op de foto) is sinds de jaren 80 betrokken bij ICC-Parkmanagement. Eerst als penningmeester en de laatste twintig jaar in de rol van voorzitter. Dat jubileum is voor Ten Brink aanleiding om het stokje over te dragen. “We staan aan de vooravond van grote veranderingen. Ik verwacht dat mijn opvolger het druk krijgt met dossiers rondom de energietransitie, het terugdringen van regelgeving vanuit de overheid en natuurlijk verbeteren van het wegennet”, zegt hij.

Opvolger Bertjan Boom is eigenaar van laboratoriumleverancier Boomlab. Hij noemt Meppel een stad die van nature sterk verenigd is. “Ik kijk ernaar uit om als voorzitter aan de slag te gaan en zie mooie uitdagingen. Ondernemen is belangrijk voor de dynamiek, voor ontwikkeling en innovatie, en is uiteindelijk ‘durven doen’. Als ICC-Parkmanagement blijven we ook in de toekomst uitgaan van de kracht van het collectief.”

200 aangesloten leden
ICC werd vlak na de Tweede Wereldoorlog opgericht om de saamhorigheid van de Meppeler industrie te bevorderen. Sinds 20 jaar houdt ICC zich bezig met parkmanagement. Daarmee worden gezamenlijk zaken geregeld zoals de beveiliging van industriegebieden, of de afvoer van afval. Op dit moment vertegenwoordigt ICC-PMM daarbij direct 200 aangesloten leden.

“Voor Meppel zullen zich echt altijd weer nieuwe kansen blijven aandienen. De gunstige ligging aan het water, spoor en twee snelwegen in combinatie met het hoge arbeidsethos dat je hier vindt, maakt het een aantrekkelijke stad om te ondernemen”, besluit Ten Brink zijn termijn.