Nieuwe Oecumenische Gemeente in Meppel van start

De Nieuwe Oecumenische Gemeente Meppel (NOGMeppel), afgelopen zomer gestart door het Oecumenisch initiatief, is officieel erkend door de Protestantse Kerk Nederland als Protestantse Gemeente van bijzondere aard te Meppel. De oecumene uit de Oosterboer heeft een nieuwe vierplek gevonden in de DoRe-kerk in het centrum van Meppel. Als zelfstandige protestantse gemeente zijn ze een nieuwe reis begonnen.

Ongeveer driehonderd leden zijn verheugd om samen te beginnen aan een nieuw hoofdstuk na ruim 40 jaar oecumene in Meppel. Vanaf 1 maart zal interim-predikant Harmen Jansen uit Drachten in de gemeente aan de slag gaan met pastoraat en opbouwwerkzaamheden.

Ze zijn een ruimzinnige Oecumenische geloofsgemeenschap. Elke zondagmorgen 11.00 uur houden ze de viering aan de Vledderstraat 20 in Meppel. Ze zoeken naar passende woorden en rituelen en naar muziek die hen tot rust brengt en inspireert. De vieringen zijn ook te volgen via een livestream en kerktelefoon. Naast vieringen organiseren ze activiteiten voor inspiratie en ontmoeting waarvoor iedereen van harte is uitgenodigd.

Binnen de Oecumenische Gemeente vinden ze het belangrijk dat ze respectvol omgaan met elkaar en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving en geloofsovertuiging. Ze zoeken ruimzinnig met elkaar hoe Bijbelse verhalen en andere bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van vandaag. Iedereen kan meedoen, ook als men geen lid van een kerk wilt zijn.

Meer informatie is te vinden via de website nogmeppel.nl

Foto: Marian de Jong