Kerk

Nieuwe Oecumenische Gemeente hield gemeenteavond

De Nieuwe Oecumenische Gemeente komt voort uit Het Erfdeel en is een zelfstandige Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel. Zij hebben hun onderkomen aan de Vledderstraat en maken samen met de Doopsgezinde/Remonstrantse gemeente gebruik van hetzelfde kerkgebouw.

De Oecumenische gemeente ging officieel van start op 1 januari 2022. Nu, ruim een half jaar later, heeft de kerkenraad een gemeenteavond georganiseerd waarbij alle werkgroepen ruimte kregen om zich te presenteren. Mooi om te zien dat er door zoveel vrijwilligers iets wordt gedaan.

Aan het einde van de gemeenteavond is de initiatiefgroep bedankt. Voorzitter van de kerkenraad Aldert Dijk sprak de leden toe en allen ontvingen zij namens de gemeente een bloemetje voor het vele werk dat zij hebben verzet. Dankzij deze groep hebben we bereikt waar we nu staan. Nu krijgen alle gemeenteleden de mogelijkheid om mee te denken over een nieuwe naam. Bij de startzondag in september zal de naam bekend worden gemaakt.

Degene die interesse heeft, is van harte welkom om op zondag een viering bij te wonen. Op zondagmorgen 11.00 uur houden we onze viering aan de Vledderstraat 20 in Meppel. Per 1 juli worden de vieringen gehouden om 9.30 uur. Naast fysieke vieringen hebben we een livestream en kerktelefoon. Deze kunt u nadien ook terugkijken of terugluisteren.

Foto Harmen Jansen