Natuur

Natuurwandeling langs houtwallen en beekjes

IVN Noordwest-Overijssel organiseert samen met zustervereniging KNNV ‘De Noordwesthoek’ op zaterdag 1 oktober 2022 een natuurwandeling in en rond Steenwijkerwold. Onder leiding van een ervaren natuurgids wordt ruimschoots aandacht besteed aan de ontstaansgeschiedenis van houtwallen, beekjes en de daar aanwezige flora en fauna.

Houtwallen hadden in het verleden een dubbele functie. Groot wild werd buiten gehouden, en het vee werd verhinderd weg te lopen. Sinds de uitvinding van het prikkeldraad zijn houtwallen grotendeels uit Nederland verdwenen. In Steenwijkerwold zijn gelukkig nog een aantal oude houtwallen bewaard gebleven. Zo heeft de Gelderingensteeg aan weerszijden een brede houtwal met daarin enkele oude essenstobben. Deze stobben worden geschat op een leeftijd van tussen de 500 en 800 jaar oud. Een houtwal verrijkt het landschap en biedt een grote mate van biodiversiteit.

De afwisselende wandeling van 7 kilometer gaat onder meer langs deze houtwal en langs hellingen van een stuwwal. Deze stuwwal is ontstaan in de voorlaatste ijstijd (tussen 240.000 en 130.000 jaar geleden). Toen het ijs op deze stuwwal smolt, ontstonden beekjes die al dat smeltwater moesten afvoeren. Een aantal beekjes bestaan nog steeds, zoals de Reune bij de Gelderingensteeg en de Beek bij de Molenhoek.

Deelname aan de wandeling is gratis.

Datum: Zaterdag 1 oktober 2022. Vertrek: Om 09:00 uur Parkeerplaats naast café Gelderingen, Gelderingen 65 (8341 PT) Steenwijkerwold. Duur: ongeveer 3 tot 4 uur, inclusief een koffiestop. Aanmelden noodzakelijk via: Theo van de Graaf, tvandegraaf123@gmail.com. . Meer informatie: inv.nl/afdeling/noordwest-overijssel

Foto Theo van de Graaf