Natte voeten voor de veenbesparelmoervlinder

In een veentje nabij Sleen heeft Landschapsbeheer Drenthe begin december samen met Staatsbosbeheer maatregelen uitgevoerd om verdroging van het leefgebied van de zeldzame veenbesparelmoervlinder tegen te gaan. Een belangrijke stap, want de veenbesparelmoervlinder wordt ernstig bedreigd. De werkzaamheden zijn gefinancierd door de provincie Drenthe en de Nationale Postcodeloterij.

Veenbesparelmoervlinder
Het leefgebied van de veenbesparelmoervlinder bestaat uit (met bos omringde) hoogveentjes. Met zijn bontgekleurde oranje vleugels is het een kleurrijke verschijning. Het vrouwtje van de veenbesparelmoervlinder legt haar eitjes op de kleine veenbes. Deze plant groeit op bulten van veenmossen in de hoogveentjes. De rupsen gebruiken de kleine veenbes plant als voedselbron.

Achteruitgang
Veel populaties van de veenbesparelmoervlinder zijn in de afgelopen decennia in Nederland helaas achteruitgegaan of zelfs verdwenen. Oorzaken van deze achteruitgang zijn onder andere het verdwijnen en versnipperen van leefgebied, verdroging en vermesting. De vlindersoort wordt ernstig bedreigd en staat dan ook op de rode lijst. Alleen in Drenthe resteren nog enkele geïsoleerde vliegplaatsen. Daarmee hebben we een belangrijke taak bij het beschermen van deze vlindersoort. Directe actie is nodig om de veenbesparelmoervlinder te behoeden voor uitsterven!

Vernattingsmaatregel Sleen
Eén van de resterende vliegplaatsen van de veenbesparelmoervlinder is te vinden in een hoogveentje nabij Sleen. Een naastgelegen greppel veroorzaakte ontwatering van dit veentje. Landschapsbeheer Drenthe heeft deze greppel begin december gedicht in samenwerking met Staatsbosbeheer, die eigenaar is van dit gebied. Door het dichten van een greppel wordt verdere verdroging van het hoogveen tegengegaan.

Foto Wikipedia