Regio

Nationale Fietslichtteldag: 70,8% Nederlanders fietst verlicht

Tijdens de allereerste Nationale Fietlichtteldag is van 5.601 fietsers de verlichting geteld. Uit de telling kwam naar voren dat 70,8% van de.fietsers met beide lichten aan fietst, 13,8% fietst zonder licht, 10,7% fietst met enkel het voorlicht aan en 4,6% fietst met slechts het achterlicht aan. In de provincie Overijssel doen fietsers het ‘t best! Daar fietste maar liefst 87,1% van de fietsers met de complete verlichting aan. Scholengemeenschap Eekeringe in Steenwijk heeft de meeste leerlingen met de fietsverlichting in orde. Maar liefst 96,1% had hier de fietsverlichting aan.

Het doel van de Nationale Fietslichtteldag is dat VVN zij aan zij met het publiek, via de fietslichttellen-app, in beeld krijgt waar het goed gesteld is met de fietsverlichting en waar nog extra aandacht nodig is. Juist ook na de Nationale Fietslichtteldag kunnen mensen door het hele land fietsverlichting blijven tellen met de VVN Fietslichttellen-app. Informatie https://fietslichttellen.vvn.nl/

Tekst/foto VVN