Sport

MZ &PC De Reest met een waterpoloteam in de eredivisie

Na een uitvoerig verkenningsproces heeft het bestuur en TC waterpolo gezamenlijk besloten om in het seizoen 2022-2023 het CJ1 team van Meppeler zwem en poloclub (MZ & PC) De Reest uit te laten komen in de landelijke eredivisie C.

De jeugdafdeling waterpolo van MZ & PC De Reest heeft afgelopen jaren de nodige ontwikkelingen doorgemaakt, de leeftijdscategorie 12, 13 en 14-jarigen is een hele grote groep. Deze lichting jongens en meiden beschikt over het nodige talent.

Afgelopen seizoen was er de mogelijkheid om de jongens en de meiden in eigen teams uit te laten komen in de D-competitie. DJ1 is het afgelopen jaar met grote overmacht kampioen geworden. De twee C-teams boekten het afgelopen jaar eveneens mooie resultaten. Door deze resultaten is besloten om voor het eerst in de historie van De Reest een team laten uitkomen in de eredivisie, het hoogste niveau in Nederland!

Door de geweldige resultaten van het afgelopen seizoen, heeft de Technische Commissie Waterpolo (TC) onderzocht op welke wijze de talentvolle lichting van de C-jeugd van komend seizoen een passende uitdaging geboden kan worden. Trainer en mede-initiatiefnemer Richard Kamphuis licht toe: “De C-jeugd van volgend seizoen bestaat uit 15 jongens en 12 meiden, daarmee ontstaat de mogelijkheid van 3 teams. Gelet op de resultaten van het afgelopen seizoen is het een moeilijke afweging om de juiste setting te vinden voor verdere ontwikkeling en spelplezier.

De meiden D-jeugd hebben het afgelopen seizoen ervaren hoe waardevol het is om in een meidenteam te spelen. Ook dat wil het bestuur continueren. Door spelers van een gelijkwaardig niveau bij elkaar in een team te zetten, ontstaat voor ieder individu het beste klimaat voor verdere ontwikkeling. Daar horen dan wel tegenstanders bij voor de benodigde weerstand.

De Reest DJ1 is het afgelopen seizoen zo overtuigend kampioen geworden dat niet wordt verwacht dat het nieuw te vormen CJ1 team in de regio Noord op een eigen niveau en uitdaging kan spelen. De volgende stap in Nederland op het gebied van waterpolo is dan de landelijke eredivisie voor de C-jeugd.”

Met het ontstaan van het plan voor deelname aan de eredivisie C-jeugd, heeft de TC gesproken met alle spelers en hun ouders over dit plan. Kort samengevat kan geconstateerd worden dat het idee onder deze groep breed gedragen wordt. In deze periode is ook gesproken met omliggende verenigingen om te kijken of er talenten bij deze verenigingen zijn om als gastspeler mee te gaan spelen. Een gastspeler mag naast het spelen in het eredivisieteam van De Reest, maar ook uitkomen voor zijn eigen club wat voor de regio als zeer belangrijk wordt ervaren.

Het kernteam (9 spelers) zal dus bestaan uit spelers van De Reest, welke aangevuld met gastspelers van verenigingen uit de regio, maar ook spelers vanuit De Reest zelf. Na deze gesprekken is een ruime selectie gevormd (meer dan 15 spelers). Een volgende stap die is genomen is dat de volledige selectie, met enkele gastspelers van SGHA en ESTA, twee oefenwedstrijden hebben gespeeld. De eerste oefenwedstrijd was tegen het huidige CJ1 eredivisieteam van ZPC Amersfoort.

Daarnaast heeft de groep een onderlinge partij gespeeld, waar een onafhankelijk persoon een eerste objectieve beoordeling heeft gegeven over het aanwezige talent. Tot aan de zomervakantie worden daar waar mogelijk nog diverse momenten benut om samen te spelen.

In de laatste drie weken van de zomervakantie zal het vizier volledig op het nieuwe seizoen gericht zijn. Naast samen trainen, worden alle momenten gebruikt om in beeld te krijgen hoe de spelers zich tot elkaar verhouden. Aan de hand van de selectiemethodiek van de KNZB brengen in- en externe trainers langs de vier vormfactoren mentaal, fysiek, techniek en tactiek, het huidige niveau van alle spelers in kaart. Dit, gecombineerd met de individuele motivatie, zal eind augustus leiden tot een selectie van het basisteam dat volgend seizoen de eredivisie in gaat.

In deze periode zal ook gekeken worden naar extra begeleiding en zal geïnventariseerd worden welke wensen er bij de groep liggen om te trainen. Een meer gedetailleerd plan zal binnenkort gepresenteerd worden.
Deelname aan de eredivisie zal een impuls voor de gehele vereniging betekenen. Uitkomen in de eredivisie zorgt voor een aantrekkingskracht van zowel nieuwe leden als sponsoren. Het is daarnaast enorm leerzaam om op dit hoge niveau wedstrijden te spelen. Doordat andere teams van De Reest samen trainen met het eredivisieteam kunnen we iedereen binnen de club naar een hoger niveau trekken, zonder dat er extra inzet nodig is.

Het is beleid om toegankelijk te blijven en de gezelligheid en verbondenheid te blijven behouden waar De Reest om bekend staat. Spelplezier voor alle leden staat daarbij voorop. Ook is bekend dat het spelen in de eredivisie extra randvoorwaarden met zich meebrengt. Bestuur en TC Waterpolo zorgen er samen voor hoe alles goed ingepast kan worden binnen de vereniging. Ze kijken naar bijvoorbeeld extra mogelijkheden voor sponsoring en badwater. Maar wel altijd met het uitgangspunt dat het een meerwaarde oplevert voor de gehele vereniging en niet ten koste gaat van andere afdelingen, teams en leden.

Naast deze impuls voor De Reest is het uitkomen in de eredivisie een unicum. Nog nooit is er een Reest team uitgekomen op dit niveau, iets om enorm trots op te zijn als vereniging. Ook in het noorden is de ontwikkeling die De Reest neerzet tamelijk uniek. Het zal geen gemakkelijk jaar worden aangezien het niveau enorm hoog ligt en om we zullen dan ook zeer gericht selecteren op weerbaarheid, naast het benodigde talent.

Naast een technisch/tactisch kader is er ook een belangrijke sociale rol om het team gemotiveerd en mentaal weerbaar te houden. Goede begeleiding rondom dit team is dan ook essentieel, waarbij het belangrijk is dat ook de andere teams onverminderd de aandacht krijgen.

Foto Leo de Harder