Nieuws

Muziekver. De Bazuin start met introductiecursussen

In november 2023 start muziekvereniging De Bazuin uit Meppel met een nieuwe serie introductiecursussen voor drummen en het bespelen van een blaasinstrument. Dit jaar komen er cursussen voor zowel kinderen als volwassenen! De cursussen bestaan uit 8 lessen en zullen in groepsverband plaatsvinden.

De deelnemers gaan onder leiding van een professionele docent/dirigent aan de slag. Er wordt uiteraard muziek gemaakt maar er is ook ruimte voor gezelligheid en ontspanning. Alle deelnemers aan de cursus krijgen een instrument en lesmateriaal in bruikleen van De Bazuin.

Er zijn kosten aan verbonden, meer informatie is te vinden op www.bazuinmeppel.nl. Opgeven kan tot 22 oktober 2023 door een e-mail te sturen aan info@bazuinmeppel.nl of via het digitale contactformulier op de website.

CMV de Bazuin