Miljoenen worden goed besteed

Prinsenplein, Groenmarkt en Kromme Elleboog moeten opnieuw ingericht worden na het gereedkomen van de nieuwe parkeergarage. Dat gaat veel geld kosten. Daarom wilde Sterk Meppel weten of de oude plannen voor het doortrekken van de Gasgracht een optie was. Pleinen herinrichten en later weer veranderen is miljoenen weggooien. Het concept onderzoek naar het doortrekken van de gracht tot de Groenmarkt levert een helder resultaat op. Economisch is het zeer voordelig voor omwonenden en winkeliers. Maar de veiligheid vormt een groot risico.

Sterk Meppel is ontstaan uit een inwonersopstand tegen de plannen om alle grachten te dempen: de Grachtwacht/Stadswacht. Sindsdien heeft SteM zich ingezet om het cultuurhistorisch erfgoed van Meppel te behouden en ontwikkelen. Vandaar het onderzoek in de wetenschap dat herinrichting pleinen ook miljoenen kost. Nu kan er een afweging worden gemaakt. Het concept onderzoek is inmiddels verschenen en was duidelijk. Alhoewel het (volgens het rapport) een logische gedachte is om de gracht verder door te trekken,

de omwonenden inderdaad profiteren door een waardestijging van hun panden en de bestedingen bij de ondernemers met miljoenen zullen toenemen zijn de nadelen ook duidelijk, met name de veiligheidsrisico’s zijn groot. Natuurlijk zijn er nog vragen over het concept rapport maar als het definitieve rapport tot dezelfde conclusies gaat komen is de zaak helder. Sterk Meppel zal het cultuurhistorisch erfgoed in onze gemeente blijven beschermen.

Foto Arjan Tien