Meppel zoekt nieuwe plek voor vluchtelingen: Verantwoordelijkheid

Meppel gaat op zoek naar de nieuwe plek voor asielzoekers. Momenteel verblijven zo’n 90 asielzoekers in een tijdelijke noodopvang op een boot in de stad, maar die afspraak loopt op 1 april af. De gemeenteraad wil hiermee tijd nemen voor een goede voorbereiding om zo op toekomstige verzoeken van het COA in te spelen.

Sinds november vorig jaar ligt een boot in het kanaal aan de Paradijsweg waarop de vluchtelingen gehuisvest zijn. Het COA zat in een noodsituatie vanwege een propvol asielzoekerscentrum in Ter Apel en deed een beroep op verschillende gemeenten. Meppel wilde meewerken aan het verzoek, maar kon geen bestaande locatie vinden. Daarom werd een rondvaartschip gehuurd. Het huurcontract loopt op 1 april af.

Raadsleden in Meppel willen graag perspectief naar de toekomst. “We horen nauwelijks klachten over de aanwezigheid van de asielzoekers”, zet Gert Stam van de ChristenUnie. Hij ziet dat de landelijke behoefte naar opvanglocaties nog steeds groot is. “In Meppel hebben we geen vaste opvangvoorziening, maar we willen wel onze verantwoordelijkheid nemen. Daarom willen we de burgemeester en wethouders oproepen om te zoeken naar een vaste locatie.”

Actief kijken
Collega-raadslid Eduard Annen (Sterk Meppel) is het met Stam eens. “De asielboot moest heel snel geregeld worden en is gehaast georganiseerd. We hebben nu tijd en mogelijkheid om wat meer rond te kijken en zaken voor te bereiden.”

“Het probleem van opvang is nog steeds actueel en onze samenleving heeft aangetoond een bijdrage te kunnen en willen leveren”, vult Klaas Jan Dunnink (CDA) aan. “Met dit voornemen wachten we niet af, maar gaan we actief kijken wat we kunnen betekenen.”

Onhandig
De wens van de raadsleden is ondersteund door zes van zeven partijen, alleen de VVD steunt het initiatief niet omdat het volgens fractieleider Frank Perquin weinig toevoegt. Burgemeester Richard Korteland moet er dus mee aan de slag. Hij begrijpt de wens van de raadsleden en gaat in gesprek met het COA. “Maar ik kan niet voorspellen waar het naartoe gaat”, zegt hij. “We weten niet wat de vraag van het COA gaat zijn. In het verleden is wel eens gevraagd naar dingen waar veel meer voor nodig was dan alleen goede wil. Meppel is welwillend en dat blijven we, binnen de grenzen van wat mogelijk is.”

Korteland erkent dat de wens voor opvanglocaties hoog blijft. “Net als bij ons, komen in heel veel gemeenten de tijdelijke opvanglocaties ten einde. Je kunt je daarbij afvragen hoe handig het was om al die plekken dat tegelijk te laten doen.”

Tekst: RTV Meppel/ Foto Leo de Harder