Nieuws

Meppel zoekt naar locatie voor taalschool

De stoelen, bureaus en smartboards staan al klaar. Docenten en leerlingen zijn er ook al. Het enige wat nog ontbreekt zijn muren en een dak. Onderwijsstichting Promes en middelbare school Stad & Esch staan klaar om een taalschool in Meppel op te zetten. Er wordt nog onderzocht waar de lessen gegeven kunnen worden, vanaf het nieuwe jaar willen Promes en Stad & Esch beginnen.

Op een taalschool, ook wel nieuwkomersonderwijs, leren kinderen uit het buitenland de Nederlandse taal, zodat ze daarna kunnen doorstromen naar de basisschool of de middelbare school. In 2021 ging het nog om hoogstens acht leerlingen in Meppel, voornamelijk kinderen van expats. Vorig jaar waren het er 110.
“We hebben een wachtlijst”, zegt Peter de Visser, directeur van Stad & Esch. “Je wilt nooit tegen kinderen zeggen dat ze niet naar school kunnen. Vooral omdat ze zelf heel graag willen.” Maar het is wel de waarheid. De stijging is toe te schrijven aan de oorlog in Oekraïne en de grote vluchtelingenstroom uit andere gebieden.
Doorstroom

De kinderen zitten ongeveer een jaar op de taalschool. De spreektaal op de school is Nederlands, dat leren ze in het begin onder meer met pictogrammen. “Hoe jonger, hoe sneller ze de taal leren en hoe sneller ze kunnen doorstromen naar de basisschool”, ervaart Niels Strolenberg. Hij is voorzitter van de onderwijsstichting Promes, waar meerdere basisscholen in Meppel en Staphorst onder vallen “Sommigen hebben anderhalf jaar nodig en echt heel soms duurt het langer.”

De taalschool is niet nieuw voor de regio Meppel. In de gemeenten Meppel, Staphorst en Westerveld krijgen kinderen al les op zo’n school. Maar deze verspreiding is volgens Strolenberg niet wenselijk. Zo is er bijvoorbeeld in Diever één klas met vijftien leerlingen. Strolenberg: “Daar werkt één docent. Vijftien leerlingen klinkt dan misschien niet veel, maar als docent moet je ook kunnen sparren, zeker voor dit onderwijs.”
Vluchtelingenkinderen

Het zijn namelijk niet zomaar leerlingen die les krijgen. Er vallen veel vluchtelingenkinderen onder. Strolenberg vertelt het verhaal van een 8-jarig meisje uit Irak. “Zij is met haar gezin naar Istanboel gegaan, vervolgens zat ze op een bootje naar Griekenland en twee maanden later zit ze hier in de klas. Die heeft heel wat mee moeten maken.”

Daarom is een taalschool niet alleen een school waar Nederlands wordt gegeven. Er is ook aandacht voor hun trauma’s. Zulke leerlingen kunnen niet zomaar in een gewone klas op de basisschool of middelbare school zitten, afgezien van de taalbarrière. “Het is specialistisch onderwijs”, omschrijft Strolenberg het.

Een nieuwe en vooral vaste plek voor de school is hoognodig, benadrukken Strolenberg en De Visser. Leerlingen worden nu opgevangen in lokalen bij andere scholen of buurthuizen in Meppel, maar de scholen hebben die lokalen binnenkort zelf nodig door een groei aan leerlingen. Daar komt bij dat de locaties steeds wisselen naar waar maar plek is. Die verplaatsingen willen Promes en Stad & Esch ook tegengaan.
“Het moet een plek zijn waar kinderen zich welkom voelen. Ze hebben al zo veel verplaatsingen meegemaakt. Dan moet je ze niet nog een keer van school naar school naar school verplaatsen.” De Visser voegt toe: “En je wilt ook de docenten niet van hot naar her sturen. Je wilt ook voor hen een stabiele plek hebben.”
Aantal vluchtelingen neemt toe.

Promes is al jaren bezig met onderwijs voor nieuwkomers. Daarom klopte het ministerie bij de onderwijsstichting aan met het verzoek om op te schalen. Dat doet ze nu samen met het voortgezet onderwijs, om de doorstroming te verbeteren. De taalschool is niet alleen bedoeld voor nieuwelingen in Meppel. Er wordt samengewerkt met de gemeenten De Wolden, Westerveld en Staphorst, ook met het oog op de toekomst.
Tot 2012 werd het onderwijs nog gegeven in Meppel. Op de Havelterbergschool kregen kinderen van dichtbijgelegen azc’s les, maar de school sloot nadat het aantal vluchtelingen flink was afgenomen.

“Het aantal leerlingen voor de taalschool fluctueert altijd”, legt Strolenberg uit. “Het beweegt mee met de ontwikkelingen in de wereld.” Is er oorlog, dan neemt het aantal vluchtelingen toe. Dat merkten ze tijdens de oorlog in Syrië en nu met de oorlog in Oekraïne. En de verwachting is dat het aantal vluchtelingen de komende jaren niet gaan zakken, met onder meer de klimaatcrisis en nu de oorlog in Israël.

Het nieuwe onderkomen voor de taalschool is dan ook bedoeld om er minstens tien jaar les te geven. Daar komt ook de samenwerking met de omliggende gemeenten bij om de hoek kijken. Mocht het aantal vluchtelingen dalen en daarmee de instroom voor de taalschool, dan kan het zijn dat in de gemeenten apart niet genoeg leerlingen zijn voor zo’n school. Door alles te bundelen wel.

Zes tot elf klassen
Deze of volgende maand hopen de schoolbestuurders dat er groen licht is voor een locatie. De gemeente Meppel is dat nu aan het onderzoeken. Peter de Visser: “Al zet je in een weiland een semi-permanent gebouw waar we bezig kunnen.” Er is behoefte aan een gebouw voor zes tot elf klassen, met ruimte tussen de 80 en 120 kinderen.

De twee benadrukken dat nu de druk hoog is om locaties te vinden. Die moet er 1 januari zijn. “Anders hebben we hier een heel groot huisvestingsprobleem”, waarschuwt Strolenberg. “Dan moeten we allemaal noodverbanden gaan leggen. Dat is niet wenselijk, je wilt heel voorzichtig met deze kinderen omgaan en helemaal niet dat ze op straat komen.” De Vries sluit af: “De gemeente is welwillend. We hebben er alle vertrouwen in.”

Stefan Klomp (RTV Drenthe)/ foto shutterstock