Nieuws

Meppel zet in op 3000 woningen

College presenteert bouwstenennotitie wonen. Meppel heeft de ambitie om stevig te groeien. Het bouwtempo kan de aankomende jaren fors omhoog: van 200 naar 300 tot 350 woningen per jaar.

Daarmee draagt Meppel bij aan het landelijke woningtekort, maar óók aan het draagvlak en bestaansrecht van lokale en regionale voorzieningen. Wonen en verstedelijking staan volop in de belangstelling. De woningnood in Nederland is fors. Rijk, provincies en gemeenten werken hard om woningbouw snel mogelijk te maken.

Seinen op groen
Woonwethouder Robin van Ulzen: “In de gemeente Meppel staan de seinen voor versnelde woningbouw op groen. De plannen voor Noordpoort en de wijk Nieuwveense Landen maken forse woningbouw mogelijk. Het Rijk heeft afgelopen zomer geld toegekend om de wegen daarop aan te passen. Dat maakt dat we nu ook écht van start kunnen. Op termijn verwachten we ook mogelijkheden in het stationsgebied. Die drie ontwikkelingen maken dat we in de gemeente Meppel een woningbouwpotentie van circa 3000 woningen hebben.” Uit recent woningmarktonderzoek blijkt dat Meppel kan groeien tot maximaal circa 400 woningen per jaar. Op dit moment ligt het bouwtempo op circa 200 woningen.

Groeiend kwaliteit toevoegen
“Het gaat niet alleen om het aantal woningen, maar zéker ook om betaalbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit. Groeiend kwaliteit toevoegen is het uitgangspunt. De extra woningbouw gaat bijdragen aan een sterker en duurzamer Meppel, waar leefbaarheid en de brede welvaart hand in hand gaan.” Aldus van Ulzen

Omgevingsvisie
De inhoud van de bouwstenennotitie wonen wordt onderdeel van de omgevingsvisie. De voorbereidingen om tot een omgevingsvisie te komen zijn in volle gang. Meer informatie hierover vindt u op www.meppel.nl

RTV Meppel/ Leo de Harder