Nieuws

Meppel verwijdert omgekeerde vlaggen

De gemeente Meppel gaat omgekeerde vlaggen en linten weghalen van de gemeentelijke eigendommen, zoals lantaarnpalen en verkeerslichten. Dat gebeurt omdat er steeds meer signalen binnenkomen dat inwoners er aanstoot aan nemen, staat in een statement op de website van de gemeente.

Ondanks het weghalen van de vlaggen en linten blijft de gemeente ‘begrip’ houden voor het protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat standpunt over de stikstofkwestie blijft ongewijzigd, zo meldt de gemeente.

Neutraliteit
“We brengen door het verwijderen van de driekleur de neutraliteit van onze eigendommen terug. Want iedereen moet veilig en prettig in Meppel kunnen wonen, werken en verblijven. Dat is voor iedereen even belangrijk. Het protest kan √©n mag gevoerd worden, maar gemeentelijke eigendommen zijn hier niet voor bedoeld. Vlaggen op particuliere terreinen of panden laten we vanzelfsprekend hangen.”

Eind juni nam de voltallige gemeenteraad van Meppel een gezamenlijk standpunt in over de stikstofplannen. Dat leidde ertoe dat het gemeentebestuur tegenover de provinciale en landelijke politiek de zorgen overbrengt ‘over het welbevinden van haar inwoners werkzaam in de agrarische sector’. Dit standpunt blijft dus gehandhaafd, verklaart de gemeente.

Foto RTV Meppel