Nieuws

Meppel start uitbetaling energietoeslag

Eerste uitbetaling energietoeslag vóór 30 april.

De gemeente mag aan mensen met een laag inkomen in 2022 eenmalig een bedrag toekennen om de stijgende energiekosten op te vangen. De gemeente Meppel gaat dit ook doen. Het bedrag is vastgesteld op € 800,00 en wordt in twee keer uitbetaald.

Aansluiting landelijke richtlijn
Het college sluit met dit besluit zoveel mogelijk aan bij de landelijke richtlijn. Iedereen met een bijstandsuitkering, BBZ, IOAW- of IOAZ-uitkering ontvangt vóór 30 april automatisch de eerste helft van € 400,00. De tweede helft volgt in oktober. Ook wordt gekeken of automatische betaling mogelijk is voor een grotere groep mensen op basis van bij de gemeente bekende gegevens. Inwoners ontvangen hierover dan bericht. Inwoners waarvoor een automatische toekenning niet mogelijk is kunnen de tegemoetkoming aanvragen vanaf 1 mei tot en met 31 december 2022.

Leenfonds Meppel
Ook het Leenfonds Meppel draagt bij aan de bestrijding van energiearmoede. In december 2021 heeft het Leenfonds geld toegevoegd aan het Urgentiefonds om minima in Meppel te helpen bij het opvangen van de stijgende energielasten. Daarbij is afgesproken dat dit bedrag ter overbrugging zal dienen voor het eerste kwartaal van 2022. Inmiddels heeft het Leenfonds Meppel 17 huishoudens kunnen helpen met een
tegemoetkoming uit Urgentiefonds – Energie-armoede.

Snel helpen
Wethouder Henk ten Hulscher: “Wij zijn blij dat wij in korte tijd de besluitvorming en uitvoering hebben kunnen regelen. Zo kunnen wij inwoners die te maken hebben met energiearmoede snel helpen. We zijn het Leenfonds Meppel dankbaar dat zij in het eerste kwartaal in urgente situaties als overbrugging naar deze regeling hebben kunnen ondersteunen.”

Extra informatie
Alle ontvangers van de eenmalige energietoeslag ontvangen naast een brief ook een flyer waarin kort en bondig wordt uitgelegd waar zij terecht kunnen voor hulp bij geldzorgen, informatie over energiebesparing en subsidies en regelingen bij de energietransitie. De informatie is ook terug te vinden op www.meppel.nl/energietoeslag.

Aanleiding
In Nederland heeft ruim een half miljoen huishoudens te maken hebben met energiearmoede. Voor deze mensen betekenen de stijgende energietarieven, bijvoorbeeld voor gas, dat de energierekening nog moeilijker te betalen is. Daarom heeft het kabinet besloten om voor huishoudens met lage inkomens een tegemoetkoming in te stellen. Het gaat hierbij een eenmalige compensatiebedrag voor inwoners met een laag inkomen.

Deze regeling komt bovenop de tijdelijke verlaging van de energiebelasting van 21% naar 9%. Deze maatregel geldt voor een periode van zes maanden. Door deze maatregel daalt de energierekening met 10%. Voor een huishouden met een gemiddeld verbruik levert dit een verlaging van de energierekening in 2022 op van ongeveer € 140.

Foto Shutterstock