Nieuws

Meppel onderzoekt of norm armoederegeling omhoog kan.

De gemeente Meppel onderzoekt of het mogelijk is om de norm om in aanmerking te komen voor een aantal armoederegelingen te verhogen. Het gaat bijvoorbeeld om het kwijtschelden van de gemeentelijke belastingen.

Inwoners

 met een laag inkomen en weinig vermogen kunnen bij de gemeente vragen om gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de belastingen. Het gaat in Meppel om de belasting die je betaalt voor het inzamelen van afval, de belasting voor het gebruik van het riool en de onroerende zaakbelasting (ozb). Vorig jaar heeft de gemeente voor zo’n 297.000 euro aan gemeentelijke belastingen kwijtgescholden.

Alleen inwoners die tot 100 procent van de bijstandsnorm verdienen en een kleiner vermogen hebben dan ongeveer 2.000 euro (afhankelijk van woonsituatie en leeftijd) komen voor deze regeling in aanmerking. Onderzocht wordt nu of die vermogensgrens verhoogd kan worden. In 2022 heeft de gemeente 826 aanvragen hiervoor goedgekeurd, maar de gemeente gaat ervan uit dat er rond de 1.300 inwoners in aanmerkingen mogen komen.

“Als gemeente hebben we vastgelegd dat we ademruimte willen creëren voor degenen die met schulden te maken hebben”, vult wethouder Jeannet Bos van D66 aan. “Hiermee willen we voorkomen dat mensen in een vicieuze cirkel van financiële problemen terechtkomen.”

Vergoeding voor laptop en schoolreis
Een andere regeling waar de gemeente de norm van wil versoepelen is de ‘laptopregeling’. Ouders met kinderen tot 18 jaar op het voortgezet onderwijs, kunnen van de gemeente een vergoeding tot 400 euro vragen voor de aanschaf van een laptop. Dit geldt alleen voor ouders die tot 110 procent van de bijstandsnorm verdienen. De gemeente bekijkt of ze deze norm kan verhogen naar 120 procent.

Dat percentage zal dan gelijk komen te staan met een regeling, waarbij ouders een vergoeding kunnen krijgen voor hun kind tot 18 jaar voor de vrijwillige ouderbijdrage, een schoolreis of excursie. Het gaat om maximaal 200 euro voor de basisschool en 250 euro voor de middelbare school.
Financiële lessen op school

Samen met onder andere scholen is de gemeente ook aan het kijken of er financiële educatie gegeven kan worden voor middelbare scholieren uit de bovenbouw en mbo-leerlingen. De gemeente zegt dat dit ‘hoog op de agenda staat om te onderzoeken’. Daarbij wijst ze naar een landelijk onderzoek waaruit blijkt dat 37 procent van de mbo’ers van 18 jaar en ouder minstens één schuld heeft openstaan. Vanuit het Rijk is extra geld beschikbaar gesteld voor de aanpak van schulden. Het maakt het voor de gemeente interessant om hier onderzoek naar te doen.

“Als gemeente Meppel hebben we ons gecommitteerd aan het intensiveren van steun aan kinderen die in armoede leven”, zegt wethouder Jeannet Bos. “We streven ernaar om hen beter te bereiken en hen de kansen te bieden die ze verdienen. Het is onze overtuiging dat geen enkel kind belemmerd mag worden in zijn of haar ontwikkeling door financiële zorgen.”

Stefan Klomp RTV Drenthe/ foto shutterstock