Nieuws

Meppel koerst op college met winnaar D66

De winst van één extra zetel lijkt D66 een plek in het college van Meppel op te leveren. Een college van Sterk Meppel, VVD en D66 ligt als advies van de informateurs op tafel. De laatste weken hebben de partijen kennisgemaakt en dat is positief verlopen. Onder leiding van bestuursprofessional Ronald Vuijk wordt de komende tijd gewerkt aan een inhoudelijk programma.

Het zou voor het eerst zijn dat D66 aan de knoppen zit in Meppel. De partij was bij de verkiezingen één van de winnaars. Sterk Meppel en D66 kregen er beiden één zetel bij, VVD en CDA verloren één. De andere partijen bleven even groot. In Meppel geven de meeste partijen voorkeur aan een coalitie met drie partijen omdat besturen met drie, makkelijker is dan met vier. Dit beperkt mogelijkheden wel omdat hiervoor altijd twee partijen van de huidige coalitie nodig zijn.

Informateurs Alberto Boon en Klaas Smidt adviseren een college van Sterk Meppel, VVD en D66 omdat dit een ‘breed palet’ vertegenwoordigd. Daarmee worden de winnaars gekoppeld aan de VVD, “die verloren heeft, maar met vier zetels alsnog veel Meppelers vertegenwoordigt en de tweede partij is in Meppel”, aldus de informateurs.

Volgens Boon en Smidt liggen de ideeën van alle politieke partijen in Meppel dichtbij elkaar. “Inhoudelijk bestaan er geen grote verschillen.” Nu inhoud niet leidend is, kijken zij naar andere punten zoals stabiliteit en ‘onderlinge chemie’. VVD en Sterk Meppel denken wel compleet verschillend over de mogelijke havenuitbreiding.

Geldzaken geven spanning
Volgens de voorgangers kan één onderdeel voor problemen zorgen in de onderhandeling. Dat is de slechte financiële situatie van de gemeente Meppel. De partijen kunnen een hoop plannen maken, maar het risico is dat voor al die plannen geen geld is. “Wij constateren dat er spanning zit tussen de plannen en wat financieel mogelijk haalbaar is.” De partijen worden dus gevraagd om bij plannen wel te benoemen hoe dat betaald gaat worden.

Daarnaast wordt aangeraden het coalitieakkoord niet helemaal dicht te timmeren. “Hou elkaar niet vier jaar lang vast in de houdgreep. Gun de andere raadsleden de ruimte om het beste voor Meppel te bereiken.”
Nu de kennismaking positief uitgevallen is, gaan de partijen nu samen om tafel om plannen te maken voor de komende vier jaar. Daarbij is Ronald Vuijk bereid gevonden als procesbegeleider. Vuijk is gepromoveerd in bestuurskunde aan de Radboud Universiteit en is geassocieerd met bureau Berenschot. “Met Ronald Vuijk als procesbegeleider hebben wij vertrouwen in een goede formatie om tot een nieuwe coalitie te komen”, zegt Eduard Annen van Sterk Meppel.

Christendemocraten vallen uit college
De kans is dus klein dat de huidige coalitie van Sterk Meppel, VVD en CDA wordt voorgezet, ondanks dat de drie partijen een meerderheid zouden hebben en deze coalitie de afgelopen jaren erg stabiel was. “Dit zou een keuze voor twee verliezers betekenen, waarbij er naar het gevoel van de kiezer mogelijk minder recht wordt gedaan aan hun uitspraak”, aldus de Boon en Smidt. Het betekent slecht nieuws voor de christendemocraten. In de raadsperiode van 2014-2018 zat zowel CDA als ChristenUnie in het college. Daarna viel CU erbuiten, dat lot treft nu ook het CDA.

Tekst RTV Meppel
Foto Arjan Tien: De lijsttrekkers van SteM Eduard Annen, D66 Jeannet Bos en VVD Robin van Ulzen op de uitslagenavond