Nieuws

Meppel houdt miljoenen over in 2021

Maar verwacht die uit te geven in 2022. De gemeente Meppel heeft het kalenderjaar 2021 afgesloten met een positief resultaat van ruim vijf miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekening die het college van B&W heeft gepresenteerd. Het college is tevreden met het financiële resultaat, maar waarschuwt voor teveel optimisme. “Het geeft een vertekend beeld”, licht wethouder Jaap van der Haar toe. “Door corona is minder uitgegeven dan begroot. En van het Rijk kregen we extra compensatiegelden. Het geld dat we overhouden, nemen we mee naar 2022.

Veel van de uitgestelde kosten worden de komende periode alsnog gemaakt. We verwachten bijvoorbeeld dat meer mensen inkomensondersteuning nodig hebben als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast vullen we onze spaarrekening aan, zodat er een gezonde buffer is voor extra uitgaven die op ons afkomen voor bijvoorbeeld duurzaamheid en wonen.”

Gastvrij Meppel
Burgemeester Richard Korteland kijkt terug op een bijzonder jaar waarin Meppel zich van haar meest gastvrije en betrokken kant heeft laten zien. “De manier waarop Meppelers elkaar door de coronacrisis hebben geholpen of klaar stonden om te helpen bij het opvangen van vluchtelingen toen de nood in Ter Apel hoog was, hebben veel indruk op mij gemaakt. De energie en vindingrijkheid die steeds weer vrijkomt in de samenleving is
bewonderenswaardig.”

Samenwerken loont
Wethouder Robin van Ulzen kijkt terug op een jaar waarin veel werd geïnvesteerd in de samenwerking met inwoners en ondernemers. “Steeds vaker is de gemeente één van de partners van een ontwikkeling en niet de kartrekker. En dat is mooi, want samenwerken loont. Bijvoorbeeld bij herinrichtingsprojecten in de binnenstad. Het komende jaar intensiveren we onze voorbereidingen op de Omgevingswet, zodat we in de toekomst de
kracht van onze inwoners en ondernemers nog beter weten te benutten.”

Frisse start
“Verenigingen en vrijwilligers zijn essentieel in de Meppeler samenleving”, blikt wethouder Henk ten Hulscher terug. “Ze houden de boel letterlijk in de benen, ook in moeilijke tijden. Ik was heel blij met het moment dat we, samen met de provincie, al die mensen en organisaties konden bedanken met een Frisse Start subsidie. Ook ons werkvoorzieningsschap Reestmond anticipeerde knap op de veranderende markt in coronatijd, waardoor veel mensen met plezier konden blijven werken en landelijke coronasteun niet nodig was. Ik hoop dat het Rijk de komende jaren niet verder bezuinigt op de zorg en ondersteuning aan onze inwoners.”

Bouwen aan een nóg mooier Meppel
B&W dragen met de laatste jaarrekening van deze bestuursperiode het financiële huishoudboekje over aan het nieuwe college. “Het verstevigen van onze financiële positie blijft de komende jaren een belangrijk punt van aandacht. Tegelijk liggen er volop kansen om Meppel verantwoord verder te laten groeien. Ons voorzieningenniveau is hoog en Meppel is in trek bij inwoners en ondernemers. Daarmee ligt er een stevig fundament om verder te bouwen aan een duurzame gemeente met een sterke economie en een
krachtige gemeenschap. Kortom, we bouwen verder aan een nóg mooier Meppel.”

De jaarrekening 2021 wordt behandeld in de gemeenteraadsvergadering van 2 juni.

Foto Arjan Tien
———————————————————————————————-