Meppel hield geld over maar koerst nu af op tekort

3 miljoen euro is nog over van de steun van opvang van Oekraïners. Bijna 6 miljoen euro meer gekregen van Den Haag dan verwacht. Het zijn de twee voornaamste redenen waarom de gemeente Meppel vorig jaar 15,9 miljoen euro heeft overgehouden. De verwachting is dat ze dit jaar ruim 900.000 euro tekort komt.

Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen krijgt iedere gemeente een bijdrage per vluchteling, waarvoor de opvang gerealiseerd moet worden. De kosten voor de opvang zijn voor Meppel lager dan de bijdrage die ze daarvoor krijgt. Daar houdt Meppel ruim 3 miljoen euro aan over. Er zijn geen afspraken gemaakt met Den Haag om dit geld terug te betalen. Meer dan 300 vluchtelingen uit Oekraïne worden in Meppel in het voormalige ziekenhuis van Isala opgevangen.

Veel van het geld dat Meppel overhoudt, komt vanuit Den Haag. Want naast de 3 miljoen euro voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, is er ook bijna 6 miljoen euro meer ontvangen vanuit het gemeentefonds. Alle gemeenten krijgen uit dit potje geld van het Rijk, en ze mogen zelf weten waar ze dit geld aan besteden.
Toch reageert de gemeente voorzichtig. “Natuurlijk zijn we heel tevreden dat we in 2022 geld hebben overgehouden. Dit komt echter vooral door incidentele inkomsten”, zegt wethouder Klaas de Vries, die over de financiën gaat.

Zo verwacht de gemeente voor dit jaar een tekort van 876.000 euro. Dat komt met name door de toenemende kosten in de jeugdhulp en de hogere bijdrage aan de sociale werkvoorziening Reestmond. Meppel is daar 730.000 euro extra aan kwijt. Ook speelt de nieuwe cao voor gemeenten een rol. Het betekent voor Meppel een extra kostenpost van 1 miljoen euro.

Actieplan
Onlangs heeft Meppel een financieel actieplan gemaakt om de financiën op orde te brengen. Meppel heeft nauwelijks reserves om klappen te kunnen opvangen. En de gemeente neemt zich voor om meer te sparen in plaats van geld te lenen. Zo is ze jaarlijks drie miljoen euro kwijt aan het terugbetalen van rente over leningen.
“Meppel is een gemeente met ambities.

Om te kunnen groeien, moeten we investeren in onze voorzieningen voor onder andere sport, onderwijs en infrastructuur. Niet alles kan en zeker niet tegelijk”, aldus De Vries. En de komende tijd wachten er heel wat opgaves voor Meppel. Voor de zomer neemt de gemeenteraad waarschijnlijk een besluit over een grondige renovatie van schouwburg Ogterop. Als dat doorgaat, worden de kosten momenteel geschat op meer dan 20 miljoen euro.

Het zwembad is ook toe aan vervanging. Opties zijn nieuwbouw of renovatie, maar de verwachting is dat dit ook zeker 10 miljoen gaat kosten. En onlangs werd duidelijk dat er 7,5 miljoen euro nodig is voor de verbouwing van het stadhuis. Daarnaast spelen nog de woningmarkt, het energievraagstuk en stijgen jaarlijks de kosten voor de jeugdzorg.

Stefan Klomp (RTV Meppel) Foto Edwin van Stenis